เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

admin

กุมภาพันธ์ 15, 2017