ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 31, 2017

ประกาศเรื่องการเขียนคำร้องจบการศึกษา

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ดำเนินการเขียนคำร้องขอจบการศึกษา
สิงหาคม 17, 2016

ประกาศ เรื่องอนุมัติเงินค่าครองชีพ กยศ. 2/58

ประกาศ เรื่องอนุมัติเงินค่าครองชีพ กยศ. 2/58 ทางผู้บริหารได้เข้าไปทำการอนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้ว