ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ

มีนาคม 22, 2017

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 2559

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว
มีนาคม 17, 2017

เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีสระแก้ว จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ ประจำปีการศึกษา 2560 Open House 2017
มกราคม 31, 2017

ประกาศเรื่องการเขียนคำร้องจบการศึกษา

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ดำเนินการเขียนคำร้องขอจบการศึกษา