ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ

มิถุนายน 19, 2017

อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว ได้นำนักเรียนชั้นปวช.3 สาขาช่างไฟฟ้าอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ส […]