ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ

กันยายน 13, 2016

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี สระแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. ประจำภาคการเรียนที่ 2/2559
สิงหาคม 26, 2016

คณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) ตรวจประเมินภายนอกรอบสาม

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559
สิงหาคม 17, 2016

รับสมัครครูผู้สอน

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี สระแก้ว เปิดรับสมัครครูผู้สอน สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากรทุกวัน