ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ

กุมภาพันธ์ 1, 2017

แนะแนวสอนหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนเทศบาล 1

ทีมแนะแนวโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว สอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาช่างไฟฟ้า ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้อ