ข่าวกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 28, 2018

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มกราคม 30, 2018

พิธีประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา2560

พิธีประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
มกราคม 15, 2018

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
ธันวาคม 26, 2017

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 โดยการทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันพ่อแห่งชาติ และได้จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของพ่อ