ข่าวกิจกรรม

มีนาคม 5, 2018

ปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1- 2 มีนาคม 2561 ณ แพขุนช้าง จังหวัดกาญจนบุรี
กุมภาพันธ์ 28, 2018

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มกราคม 30, 2018

พิธีประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา2560

พิธีประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
มกราคม 15, 2018

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561