ข่าวกิจกรรม

มิถุนายน 26, 2018

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 22, 2018

โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี สระแก้ว ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง กา […]
เมษายน 18, 2018

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561
มีนาคม 21, 2018

อนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560