ข่าวกิจกรรม

มกราคม 30, 2018

พิธีประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา2560

พิธีประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
มกราคม 15, 2018

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
ธันวาคม 26, 2017

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 โดยการทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันพ่อแห่งชาติ และได้จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของพ่อ
ธันวาคม 26, 2017

กิจกรรมกีฬาสี 2561

กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ปีการศึกษา 2559 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์