ข่าวกิจกรรม

กรกฎาคม 31, 2018

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา และ แห่เทียนพรรษา และจัดกิจกรรมนิท […]
กรกฎาคม 8, 2018

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

กรกฎาคม 5, 2018

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

มิถุนายน 26, 2018

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561