ข่าวกิจกรรม

กรกฎาคม 31, 2018

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเ […]
กรกฎาคม 31, 2018

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา และ แห่เทียนพรรษา และจัดกิจกรรมนิท […]
กรกฎาคม 8, 2018

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

กรกฎาคม 5, 2018

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์