ข่าวกิจกรรม

เมษายน 18, 2018

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561
มีนาคม 21, 2018

อนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
มีนาคม 5, 2018

ปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1- 2 มีนาคม 2561 ณ แพขุนช้าง จังหวัดกาญจนบุรี
กุมภาพันธ์ 28, 2018

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย