ข่าวกิจกรรม

กรกฎาคม 8, 2018

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

กรกฎาคม 5, 2018

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

มิถุนายน 26, 2018

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 22, 2018

โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี สระแก้ว ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง กา […]