ข่าวกิจกรรม

ธันวาคม 24, 2018

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจริณี ประจำปี 2561

ท่าน ผอ.สมพร ฉลวย เข้าร่วมพิธี โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจริณี ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศ […]
ธันวาคม 6, 2018

5 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลียี ไฮเทค สระแก้วได้จัดกิจกรรม  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม […]
กันยายน 17, 2018

อบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ร่วมจัดการอบรมขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ สระแก้ว มีบริการต […]
สิงหาคม 27, 2018

ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน วิทยาศาสตร์และเทคโ […]