ข่าวกิจกรรม

มิถุนายน 26, 2019

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
มิถุนายน 18, 2019

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

มิถุนายน 14, 2019

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ […]
พฤษภาคม 31, 2019

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562