ข่าวกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 15, 2017

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
กุมภาพันธ์ 1, 2017

แนะแนวสอนหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนเทศบาล 1

ทีมแนะแนวโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว สอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาช่างไฟฟ้า ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้อ
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา