ข่าวกิจกรรม

มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนสุภวิทย์

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนสุภวิทย์
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
มกราคม 17, 2017

ผอ.และคณะครูเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61

ผอ.และคณะครู โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว มาร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ.วษท.สระแก้ว
มกราคม 16, 2017

โชว์เต้นโคฟเวอร์แดนซ์เปิดงาน

โชว์การเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ เปิดงานการประกวดการเต้นในงานวันเด็กที่ห้าง Star Plaza โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้วได้รับเกียรติให้มาโชว์การเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ เปิดงานการประกวดการเต้นในงานวันเด็กที่ห้าง Star Plaza อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว