ข่าวกิจกรรม

มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนสุภวิทย์

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนสุภวิทย์
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
มกราคม 17, 2017

ผอ.และคณะครูเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61

ผอ.และคณะครู โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว มาร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ.วษท.สระแก้ว