ข่าวกิจกรรม

กรกฎาคม 7, 2017

หล่อเทียนพรรษา 2560

มิถุนายน 28, 2017

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มิถุนายน 26, 2017

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว
มิถุนายน 26, 2017

หนุมานเกมส์

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัดสระแก้ว เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค