ข่าวกิจกรรม

มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนสุภวิทย์

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนสุภวิทย์
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา