ข่าวกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 1, 2017

แนะแนวสอนหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนเทศบาล 1

ทีมแนะแนวโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว สอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาช่างไฟฟ้า ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้อ
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
มกราคม 31, 2017

แนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนสุภวิทย์

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าแนะแนวศึกษาต่อที่ โรงเรียนสุภวิทย์