ข่าวกิจกรรม

มีนาคม 22, 2017

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 2559

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว
มีนาคม 17, 2017

เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีสระแก้ว จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ ประจำปีการศึกษา 2560 Open House 2017
กุมภาพันธ์ 15, 2017

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
กุมภาพันธ์ 1, 2017

แนะแนวสอนหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนเทศบาล 1

ทีมแนะแนวโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว สอนหลักสูตรระยะสั้น สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาช่างไฟฟ้า ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้อ