ข่าวกิจกรรม

มิถุนายน 19, 2017

อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว ได้นำนักเรียนชั้นปวช.3 สาขาช่างไฟฟ้าอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ส […]
มีนาคม 22, 2017

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 2559

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว
มีนาคม 17, 2017

เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีสระแก้ว จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ ประจำปีการศึกษา 2560 Open House 2017
กุมภาพันธ์ 15, 2017

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)