ข่าวกิจกรรม

กรกฎาคม 25, 2017

แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว

แข่งขันกีฬากีฬาฟุตบอล ระหว่างโรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยี สระแก้วกับตาพระะยา ในงานกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว
กรกฎาคม 24, 2017

โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ

นักศึกษาชั้นปวช.1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2560
กรกฎาคม 24, 2017

แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาท้องถิ่น

ทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว
กรกฎาคม 21, 2017

ออกฝึกงานตามสถานประกอบการ 7-11

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกฝึกงานตามสถานประกอบการร้านสะดวกซื้อ 7-11