ข่าวกิจกรรม

ธันวาคม 4, 2017

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60  เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนไฮเทค เทคโนโ […]
ธันวาคม 1, 2017

ถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผู้กำกับลูกเสือและคณะลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว ได้เข้า […]
ธันวาคม 1, 2017

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมห […]
ธันวาคม 1, 2017

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤ […]