ข่าวกิจกรรม

ธันวาคม 1, 2017

ถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผู้กำกับลูกเสือและคณะลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว ได้เข้า […]
ธันวาคม 1, 2017

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมห […]
ธันวาคม 1, 2017

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤ […]
กันยายน 18, 2017

ตรวจประเมินศูนย์ฝึกแข็งขัน ที่ มทบ.19

12 กันยายน 2560 ผอ.สมพร ฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยีสระแก้ว. และอาจารย์สุมาลัย สารสวัสดิ์ […]