ข่าวกิจกรรม

กันยายน 20, 2019

ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผ […]
สิงหาคม 15, 2019

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผอ.สมพร ฉลวย พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและจัดบูธโครงงานวิทยาศา […]
สิงหาคม 9, 2019

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2562 ณ อาคารอุบลร […]
กรกฎาคม 30, 2019

ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห […]