เติมอิ่มปันสุข
พฤษภาคม 18, 2020
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0
ตุลาคม 6, 2020

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ประธานในพิธีโดย ท่านสมพร ฉลวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว