กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มกราคม 3, 2020
จัดบูธแสดงผลงานและบริการตรวจเช็คสภาพรถ
กุมภาพันธ์ 21, 2020

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีและคริสเตียน

โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาอนามัยในช่องปากและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีและคริสเตียน โดย คริสตจักรสันติภาพสระแก้ว และคริสตจักรสวนแห่งชีวิต
ใน วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว