ธันวาคม 24, 2019
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีและคริสเตียน
มกราคม 23, 2020

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2020