ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
กันยายน 20, 2019
ธันวาคม 24, 2019

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมเนื่องใจวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และกิจกรรมวันพ่อ