กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
มิถุนายน 26, 2019
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
สิงหาคม 9, 2019

ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 และเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ยังมี กิจกรรม 5 ส. และปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัยเพื่อทำความดีถวายพระองค์ท่าน