กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
พฤษภาคม 31, 2019
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
มิถุนายน 18, 2019

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว