ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562
พฤษภาคม 27, 2019
พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
มิถุนายน 14, 2019

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562