ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมภาษากัมพูชา
กันยายน 17, 2018
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจริณี ประจำปี 2561
ธันวาคม 24, 2018

5 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลียี ไฮเทค สระแก้วได้จัดกิจกรรม  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหัวกุญแจ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว