ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิงหาคม 27, 2018
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมภาษากัมพูชา
กันยายน 17, 2018

อบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ร่วมจัดการอบรมขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์ สระแก้ว มีบริการตรวจรถจักรยานยนต์ ฟรี ให้กับผู้สนใจและประชาชนทั่วไป
วันที่ 13 เดือนกันยายน 2561