กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สิงหาคม 14, 2018
ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิงหาคม 27, 2018

แข่งขันประกวดมารยาทไทย

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ