เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
กรกฎาคม 8, 2018
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
กรกฎาคม 31, 2018

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา และ แห่เทียนพรรษา และจัดกิจกรรมนิทรรศการ นำเสนอผลงานวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาจากนักศึกษา