กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ธันวาคม 26, 2017
กิจกรรมวันพ่อ
ธันวาคม 26, 2017

กิจกรรมกีฬาสี 2561

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 เวลา 13:00 น. ทางโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้วได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ปีการศึกษา 2559 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์