กิจกรรมวันพ่อ
ธันวาคม 26, 2017
พิธีประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา2560
มกราคม 30, 2018

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยีสระแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561