อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ธันวาคม 1, 2017
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันพ่อแห่งชาติ
ธันวาคม 4, 2017

ถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผู้กำกับลูกเสือและคณะลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว ได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ณ โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว