โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ
กรกฎาคม 24, 2017
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
กรกฎาคม 27, 2017

แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว

วันนี้โรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี สระแก้ว ได้ทำการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560
กีฬาฟุตบอล วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างโรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี สระแก้วกับตาพระะยา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว