เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31
กุมภาพันธ์ 15, 2017
พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 2559
มีนาคม 22, 2017

เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีสระแก้ว จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ ประจำปีการศึกษา 2560 Open House 2017