เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560
มีนาคม 17, 2017
อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
มิถุนายน 19, 2017

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 2559

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว