ประกาศ เรื่องอนุมัติเงินค่าครองชีพ กยศ. 2/58
สิงหาคม 17, 2016
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
กันยายน 13, 2016

คณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) ตรวจประเมินภายนอกรอบสาม

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559