คณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) ตรวจประเมินภายนอกรอบสาม
สิงหาคม 26, 2016
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการเทคนิคสระแก้วเข้าพบ ผอ.สมพร เรื่องโรงเรียนพระราชทาน
ธันวาคม 15, 2016

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี สระแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. ประจำภาคการเรียนที่ 2/2559