ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กดอยปีที่ 2
ธันวาคม 24, 2016
โชว์เต้นโคฟเวอร์แดนซ์เปิดงาน
มกราคม 16, 2017

นำอาหารและสิ่งของมาร่วมแจกในงานวันเด็ก

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว นำอาหารและสิ่งของ ขนม น้ำ ผลไม้ สมุด ปากกา มาร่วมแจกในงานวันเด็ก ที่บ้านทับใหม่ อ.ท่าเกษม