นำอาหารและสิ่งของมาร่วมแจกในงานวันเด็ก
มกราคม 14, 2017
ผอ.และคณะครูเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61
มกราคม 17, 2017

โชว์เต้นโคฟเวอร์แดนซ์เปิดงาน

โชว์การเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ เปิดงานการประกวดการเต้นในงานวันเด็กที่ห้าง Star Plaza โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้วได้รับเกียรติให้มาโชว์การเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ เปิดงานการประกวดการเต้นในงานวันเด็กที่ห้าง Star Plaza อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว