โชว์เต้นโคฟเวอร์แดนซ์เปิดงาน
มกราคม 16, 2017
ประกาศเรื่องการเขียนคำร้องจบการศึกษา
มกราคม 31, 2017

ผอ.และคณะครูเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61

ผอ.และคณะครู โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว มาร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ.วษท.สระแก้ว