ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ

พฤษภาคม 27, 2019

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562

โครงการ “พ่อแม่รักลูกดั่งดวงจิต ครูรักศิษย์ดั่งดวงใจ” (ประชุมผู้ปกครอง) ในวันอาทิตย์ที่ […]
เมษายน 1, 2019

เอกสารการรับสมัครเรียน

มีนาคม 26, 2019

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 79 รูป ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเ […]
มีนาคม 24, 2019

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561