5 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลียี ไฮเทค สระแก้วได้จัดกิจกรรม  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหัวกุญแจ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว