ทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ