กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว โดยผู้อำนวยการนายสมพร ฉลวย พร้อมคณะผู้บริหาร จัดพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในวโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านรุจิรา พงษ์พันธ์พิเชษฐ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเกษม ให้เกียรติมาเป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเเละอัญเชิญคำขวัญวันแม่พระราชทานมาในงานนี้ด้วย โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว