พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
มีนาคม 24, 2019
เอกสารการรับสมัครเรียน
เมษายน 1, 2019

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 79 รูป ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่าง วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562
ณ วัดดาวนิมิตร ต. ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

– เจ้าภาพบวชสามเณร เจ้าภาพละ 3,559 บาท หรือ บริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา

(@)โดยท่านผู้ประสงค์เป็นเจ้าภาพ หรือ บริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคาร

(@)บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบึงสามพัน
บัญชีเลขที่ 451-0-64944-4
ชื่อบัญชี โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ประเภท ออมทรัพย์

@ ท่านผู้มีความประสงค์สามารถติดต่อสอบถาม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
– โทร 056-732326 โรงเรียนสมอทอดศึกษา
– โทร . 088-4393685 คุณสัณฤทัย สินมา
– โทร. 084-6182932
ผอ.พัฒนา สินมา