ไปรษณียบัตรบอกรักวันพ่อ

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม “บอกรักวันพ่อ” ด้วยการให้นักเรียน นักศึกษา  ส่งความรู้สึกที่มีต่อพ่อ ผ่านการ์ดไปรษณีย์บัตร โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ ร่วมกันคัดเลือกข้อความสุดประทับใจที่นักเรียน-นักศึกษา เขียนให้พ่อ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน/รางวัลที่ 2 จำนวน 2 คน/รางวัลที่ 3 จำนวน 1 คน