โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ

นายสมพร ฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีสระแก้ว ในฐานะผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสถาบัน นำผู้นำนักศึกษาชั้นปวช.1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560