ศธ.สั่งหยุด 14 วัน “ครู-นร.” ไปประเทศเสี่ยง COVID-19
กุมภาพันธ์ 24, 2020
วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19
กุมภาพันธ์ 28, 2020

โครงการพี่สอนน้อง

นักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.3 ได้จัดทำโครงการ “พี่สอนน้อง” จัดการเรียนการสอนทำโบรชัวร์ให้น้องๆจากโรงเรียนเทศ๑ หนองกะพ้ออนุสรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้ โปรแกรม PHOTOSHOP ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ได้รับความสนุกสนานและรอยยิ้มมากมาย